Beast

Dalam dunia ini, ada istilah-istilah yang menunjukkan kesukaan atau kecintaan terhadap sesuatu. Istilah ini biasanya diakhiri dengan kata philia. Misalkan, bibliophilia yang menunjukkan kecintaan terhadap buku, atau ailurophilia yang menunjukkan kecintaan terhadap kucing. Nah, sebaliknya juga ada istilah yang menunjukkan ketidaksukaan atau ketakutan terhadap sesuatu. Istilah ini biasanya diakhiri dengan kata phobia. Misalkan, claustrophobia yang … Continue reading Beast

Advertisements